Người tìm việc làm

Nơi các thành viên gởi hồ sơ cá nhân giới thiệu cho các nhà tuyển dụng tìm kiếm

 1. Tìm việc tại Hà nội

  Nới các ứng viên tại Hà nội gửi hồ sơ cá nhân và công việc muốn làm cho các nhà tuyển dụng xem
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 2. Tìm việc tại Hải Phòng

  Nơi các ứng viên tại Hải Phòng đăng hồ sơ cá nhân và công việc mong muốn cho nhà tuyển dụng xem
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 3. Tìm việc tại Nha Trang

  Nơi các ứng viên tại Nha Trang gửi hồ sơ cá nhân và công việc mong muốn làm cho nhà tuyển dụng xem
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 4. Tìm việc tại Huế

  Nơi các ứng viên tại Huêđăng hồ sơ cá nhân và công việc mong muốn cho nhà tuyển dụng xem xét
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 5. Tìm việc tại Đà Nẵng

  Nới các ứng viên tại Đà Nẵng gửi hồ sơ cá nhân và công việc muốn làm cho các nhà tuyển dụng xem
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 6. Tìm việc tại Vũng Tàu

  Nơi các ứng viên tại Vũng Tàu gửi hồ sơ và công viêc mong muốn cho các nhà tuyển dụng liên hệ
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 7. Tìm việc tại Biên Hòa

  Nơi các ứng viên gửi hồ sơ cá nhân và công việc mong muốn làm cho các nhà tuyển dụng xem xét
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 8. Tìm việc tại Hồ Chí Minh

  Nơi các ứng viên tại Hồ Chí Minh gửi hồ sơ cá nhân cho các nhà tuyển dụng lao động xem
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  RSS
 9. Tìm việc tại Cần Thơ

  Nơi các ứng viên tại Cần Thơ gửi hồ sơ cá nhân và công việc mong muốn cho nhà tuyển dụng xem xét
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 10. Tìm việc tại Bình Dương

  Nơi các ứng viên tại Bình Dương gửi hồ sơ cá nhân và công việc mong muốn cho các nhà tuyển dụng xem xét
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 11. Tìm việc tại Cà Mau

  Nơi các ứng viên tại Cà Mau gửi hồ sơ cá nhân và công việc mong muốn cho người cần lao động
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 12. Tìm việc tại các nơi khác

  Nơi các ứng viên tại các tỉnh còn lại đăng tin giới thiệu và công việc mong muốn
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS